Pelajahan Bahasa Inggris olih Gede Sukarda

Gede Sukarda ne mule sube terkenal uli pinda di facebook, ane jani bin ade videone lucu gati. Kone ye sube masuk sekolah TK, ditu kone ye maan pelajahan bahasa Inggris. Lantas takonenie jak anake ngae videone, kopi ape bahasa inggrisne, siup pesautne Gede. Nasi ape bahasa inggrisne, daar, pesautne gede. Baju ape bahasa Inggrisne, Saluk, pesautne Gede.

Pelajahan Bahasa Inggris olih Gede Sukard

Yen takonine jak tamune nyen adane gede? Gede Sukarde BK. BK to Bungut Kucit... wkwkwk.. pang seru, ne pebalih videone beten ne nah.. suksma, dumogi terhibur sampunang milu buduh nggih.... wkwkwk

Belum ada Komentar untuk "Pelajahan Bahasa Inggris olih Gede Sukarda"

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel