Lirik Lagu Duda Yudi Kresna

Lagu Bali niki nuturang unduk anak muani ane sube kalahin kurnane alias Duda, nanging ane muani sing jejeh tur sing takut ulian ane luh solahne sing beneh. Lantas ane muani ngidaang muktiang bahwa ye ngidaang maan anak luh ane luungan solahne, yadiastun bocokan gobane, ne penting ngidaang ngae bagia boya je sengsara. Niki lirik lagu Yudi Kresna feat Mantra Satya sane mejudul Duda.

Lirik dan MP3 Lagu Yudi Kresna feat Mantra Satya Duda

Sesebet sebet Beli dadi nak duda ke kalahin anak Luh
Beli tusing nyeh Beli tusing jejeh Beli sing muani lengeh
Sesakit sakit Beli kalahin Adi Beli sing kel patah hati
Adi pasti nyesel Adi pasti sebet sube nyakitin Beli

Beli sing ngalih care Adi, ane demen mogbogin Beli
Demen pasang aksi demen ngalih sensasi ngajak nak muani-muani
Jalan jani buaktiang Beli maan pengganti Adi
Diastun ne jelekan diastun ne bocokan ne penting Satya
Ne ngidaang ngaenang Beli bagia boya je ngaenang Beli sengsara

Sesebet sebet Beli dadi nak duda ke kalahin anak Luh
Beli tusing nyeh Beli tusing jejeh Beli sing muani lengeh
Sesakit sakit Beli kalahin Adi Beli sing kel patah hati
Adi pasti nyesel Adi pasti sebet sube nyakitin Beli

Beli sing ngalih care Adi, ane demen mogbogin Beli
Demen pasang aksi demen ngalih sensasi ngajak nak muani-muani
Jalan jani buaktiang Beli maan pengganti Adi
Diastun ne jelekan diastun ne bocokan ne penting Satya
Ne ngidaang ngaenang Beli bagia boya je ngaenang Beli sengsara

Beli sing ngalih care Adi, ane demen mogbogin Beli
Demen pasang aksi demen ngalih sensasi ngajak nak muani-muani
Jalan jani buaktiang Beli maan pengganti Adi
Diastun ne jelekan diastun ne bocokan ne penting Satya
Ne ngidaang ngaenang Beli bagia boya je ngaenang Beli sengsara

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae atau download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma

Belum ada Komentar untuk "Lirik Lagu Duda Yudi Kresna"

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel