Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Yen Harga Rokone Rp 50.000 - Rp 100.000 Abungkus, Nyen ane Rugi?

Uling kudang waine ne rame gati anake nuturang maslah harga rokone lakar mahal, ane paling rame anake nuturang di facebook. Ne ade nak curhat di facebook adane I Wayan Budhyana  masalah roko ane ajine lakar 50.000 - 100.000 abungkus. Ditu ye mulang satatus di grup metro Bali, kene isin tulisan anake to.


Jeg mekejang heboh ngae status harga Rokone menek seket tali.

Cang sube biase meli roko 50.000 ape 100.000
AMBUL SING NGUGU....??
Mu je Oren kurenane meli roko ke warung baang pis seketan ape satusan.
Susuk ne ULIANGE ape sing.

SING KAN...?????
Ane pusing ne sebenar ne kurenan
SING rage rage ane pusing masalah ne Mulai jani kurenan bakal tekor ulian sing maan susuk pis roko.

Ngujang to sangetang.

Artine anake to be uli pidan be biase kone meli roko aji monto, ulian susuk belin rokone sing taen suliange jak kurnane. Dadine nyen ane rugi yen jani ajin rokone menek uli 20.000 dadi 50.000 abungkus? cocok sing care tutur anake to o?

Posting Komentar untuk "Yen Harga Rokone Rp 50.000 - Rp 100.000 Abungkus, Nyen ane Rugi?"