Lagu Baru Takut Jak Kuluk...

Mule seken kreatif anake luh dadue ne, lagu be luung-luung bakat masi ubahe dadiange lagu sakit hati ulain solah kabakne ipidan. Kacerita anake luh ne gedeg teken solah kabakne ipidan makane ye ngae lagu care kene. Jug kene sajan banange ngae, jug pas...

Lirik Takut Jak Kuluk
Foto: Facebook ane ngendingan lagu Takut Jak Kuluk
Asline rekaman video ane unggahe di facebook sing misi iringan gitar, cuma voakl den, akhirne admin ngelah inisiatif, jangin gitar akustik bedik pang nyak luungan dingeh. Tapi ade bagian musik jak lagu jug balapan nok... nah nah kanggoang den pang ade hiburan...

Ne lirik lagu dari Takut Jak Kuluk

Tusing merasa duang tiban iraga maan metunangan
Rasa sayang tiang kapining beli
Ne jani rasayang tiang sube menghilang

Tusing medaya tiang ngelah mantan cara beli
Solahne berek gebuh bungut beline
Ngaenang basang tiange uleg-ulegan

Sekancan rasa ne rasayang tiang jani lakar tuturang
Pierngang tembang tiang puniki
Mencintai beli, liu ane gedegin tiang

Pertama tiang gedeg kenape tiang harus kenal beli
Kedua tiang gedeg cinta kita diganggu orang
Ketiga tiang gedeg beli mebikas cara kuluk

Kuluk rabies
Kuluk nakal
Kuluk rengas
Kuluk ane buang

Ane paling gedegin tiang
Kuluk ngamah t4i
Dumadak je beli sadar
Bikas beli cara kuluk
Jangan sampai orang lain
Kena imbasnya
wo..o..ye..e
Beli cara kuluk
wo..o..ye..e
Kuluk ngamah t4i

Ane dot ningehang ne langsung pebalih Videone... suksma

Belum ada Komentar untuk "Lagu Baru Takut Jak Kuluk..."

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel