Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kene carane Hidup Tenang

Adane den jeleme ade kene ade keto, ade ane dueg ngabe keneh ade ane anggone babu jak kenehne. Contohne be sing ngelah pis, dot ngabe HP baru dadi be nyicil HP nyanan to be bakat kenehang tiap bulan. Nyak sange misu sing ngelah gae tetap, kadang ngelah pis kadang sing, jug ditu be seken kebet-kebet ndase.
Kene carane Hidup Tenang

Lenan ken to ade masi anake demen ngintipin nak len, istilahne kepo gati ken kehidupan anak len, kasal ape je gelahange jug dot pang nawang den. Misalne i anu suud ngelah gae gede liu ngonyang pipis, apdahal ye megae biase den. Uli dije ye maan pipis o? masak ane keto kenehang, sing jug awake kuangan gae dadine tok.

To be mekade hideupe sing tenang tur keweh medem sebilang peteng, ane tidong-tidong bakat kenehang. Jani pang cai nawang nah, ternyata nak aluh gati nyalanin hidupe ne, pang cai nawang, jani tegarang pebalih videone beten ne nah, suksma

  1. Do ningehang munyi ane sing perlu dingeh
  2. Do ningalin ane sing perlu tingalin
  3. Do dot nawang ane sing perlu tawang alias do kepo
  4. Do ngomongang ane sing perlu omongang

Posting Komentar untuk "Kene carane Hidup Tenang"