Genjek Anti Narkoba uli Bontihing

Yen ade nak metuakan misi megending jak rame-rame nganggo alat tradisional to madan megenjekan. Nah ne ado genjek uli Bontihing, kanggoang munyine den dingeh nah, sawireh videonya hasilne buyar terpaksa munyine den alih.

Genjek Anti Narkoba uli Bontihing

Genjek anti narkoba ane mecerita unduk bahaya narkoba. "Narkoba obat terlarang, ngawe hidupe susah" nah to bedik penggalan isi lagune ane ade di genjek to. Sebenehne luung genjeke ne anggon kampanye pemberantasan narkoba.

Ane jani narkoba to bo sing di kota den tongosne, di desa masi be ado, lenan ken to, ane nganggo narkoba sing je uli kalangan nak sugoih den, ane penghasilan pas-pasan masi be kene narkoba. Makane jani irage sadar kampanye bahaya ulian narkoba.

Nah genjeke ne salah satu contohne anggo kampanye bahaya narkoba. Ane dot ningehang genjek anti narkoba, langsung den puter videone beten ne nah. suksma

Ne dot ngelah MP3 Genjek anti Narkoba, dini unduh nah --> Genjek Anti Narkoba

Belum ada Komentar untuk "Genjek Anti Narkoba uli Bontihing"

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel