Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ade Aturan Sing Dadi Kone Nganggo Gelang Tridatu

Waktune ade uyut masalah sing dadi nganggo gelang tridatu pas megae, keto pengumuman tertulis ane unggahe di facebook. Lantas bek anake di facebook komplin, pokokne sing setuju teken aturane ane sing nadiang nganggo gelang tridatu pas megae.

Ade Aturan Sing Dadi Kone Nganggo Gelang Tridatu

Beh bek be komen anake di facebook di fotone to, ade ane ngorang bes lebay kone sing dadi nganggo gelang tridatu pas megae, ade masi ane setuju ulian to untuk kemanan dan food safety. Sajaan nak ajak liu, keneh pade len, ade memandang uli sisi kiri ade masih uli kanan dadine len be tepuke.

Tapi masalahe ne be beres kone, ulian Pemuda Jimbaran dan Pak AWK sube ngomong ajak pihak menejemen perusahaane ane ngae aturane to. Jani bo dadi kone nganggo gelang Tridatu pas megae.

Ne yen menerut rage ane polos, ulian belog dadi jeleme sing ngerambang bangken dongkang tondene kene ya kene, tondene keto ya keto, sawireh nak nu madan ngidih gae ditu. Len patak sing bange nganggo gelang tridatu nak sing mekade bangke, bukane rage sing menghormati simbol Hindu tapi, setiap perushaaan ngae aturan pasti be ade pertimbangane.

Salahne perusahaane to bes vulgar sampai ngoraang sing dadi nganggo gelang tridatu, yen sing sebutange ditu, bise sing kanti kene unduke. Nah ne anggo pelajahn jak mekejang apang sing ade buin larangan-larang aneh buke kene.

Perusahaan ngae aturan, rage dadi buruh harus nuutin, yeng singketo tundene pesu uli perusahaan, ngalih tongos megae ane sesuai jak kenehe. Patuh care kasus guru ane ngebit murid ne, mun sing dadi didk panake di sekolne, ngae sekolah pedidi, ngae kurikulum pedidi ngae raport pedidi, jumah ajain panake. Keto asane yen menurut ake, yen menurut cai bise nak len.

Bok dadi selem tapi isi otekne nyen nawang, sing ade gajah sing mebelalai (ape artine), kuang lebih sinampure, nah monto be malu, kenyel ngetik adi basa bali not... ne be madan blog ajeg bali... kayange ne bise aksara Bali anggo ngetik dini... hihihi