Ngencanin Telepon KFC


Ake: Halloo... beneh ne KFC?
KFC: Yups.. lakar mesen apo gus?
Ake: Ado siapne sing..?
KFC: Owh ado gati..
Gue: Dadi aduang ajak Kancingan akene?
KFC: *nutup telepon*
bin tengah jam buin ake nelpon...
Ake: Hallo.. KFC ne o?
KFC: yak betul.. ow.. ne ane nelpon tuni ow??! do mencando cai bin dini!
Ake: Sing.. ake meatkon jani, nu ade siapne?
KFC: Nu..!
Ake: Nasi ajak eskrim ne ado?
KFC: Mekejang nu ado, engken kel meli?
Ake: Mih.. pedalem gati.. sing laku-laku dagangan ne nok..
KFC: Cicicng! jelemo buduh cai o?!! *nyegut kabel telpon*
bin satu Jam bin ake nelpon.
Ake: Hallo KFC ne ow?
KFC: Cicing jelemo buduh tuni to ne o? do cando cai!!
Ake: Ngoo.. sori.. ake metakon, KFC membuka 24 jam ow??
KFC: Ngoo… engken... kel mesen cai?
Ake: Sing.. patak pedalem den.. adi sing medem-medem dagange ow?
KFC: Cing kleng cai nok! *mantigang telpon*
bin 1 Setengah Jam bin nelpon...
Ake: Hall.. beneh ne KFC?
KFC: Cicing ndas bedag, do macem-macem cai nah... alih ake cai nah.. dialdal ndasne maro tawango asane...!!
Ake: Sorrii.. ake seius jani.. lakar mesen makanan...
KFC: Nah keto nake kan demen atine.. mesenn apo gus?
Ake: Ngadep be guling jak lawar getih ow?
KFC: Cicing pirate keleng cai...
(pingsan kejet-kejet)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel