Tradisi Ngelawar di Bali

Semengan maan nuduk potrekan di facebook, tingalin potrekane to asane jug klasik gati, warnane selem putih kalud misi gambar nak ngelawar. Tegarang tingalin bapake ajak memene to, ngabe blakas jak golok. Ane muani to ngabe blakas netek be balung, lantas ane luh to ngabe golok, nektek lawar di duur talenane metatakan adi lumpian atau ngiu (penapinan baas).


Yen sing pelih potrekane ne sekitar tahun 1970an menek bin bedik. Salahne anake cerik ane mepotrek ane ngenah basangne to lahir tahun 1968 dadine yen tingalin uli ukudane asane anake cerik to paling umur 5-6 tahun yen sing pelih.

Lokasi potrekane ne di desa Tamblang kecamatan Kubutambahan, kemungkian pas rainan penampahan Galungan. Sing tawang bise masi pas acara nelu bulanin atau acara manusa yadnya ane lenan. Sing nawang be sekene sawireh sing maan info ane lengkap unduk potrkenae ne.

Pokokne ngelawar to tradisi bo uling tahun dodol kayang jani nu anake ngelawar, pokokne yen sube ngelah acara misi ngelawar jug seru be, ape buin jaman-jaman to jug pasti sing dadi pules ibiane ulian dot ke nawang lawar bin maniane, istilah di Tamblang yen kel nampah celeng misi ngelawar to madan "Koplok Gowek". Koplok artine uyut, gowek artine celeng.

Nyen kaden pertama gati ngae sitilah Koplok Gowek to, kayang jani nu liu anake ngoraang keto. Luung masi ado istilah keto dadine anake sing perlu panjang lebar nyelasang, baan kenken ngejuk celeng, anggo apo celenge yang jelas Koplok Gowek.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel