Ngoel HP ne bes terus anggon.

Apo ko kasal terus anggon pasti enggal telah. Care janine jaman sube canggih mekejang ngidaang ngecek uli di HP ne. Ulian terus anggo, HP ne kanti telah baturaine. Yen cas malu, sing payu nganggo, yen sing cas, mati HP ne. Tegarang tolih gambare beten ne, kanti ngoel HP ne baan terus telah baturaine, tondene ngecas jak HP ne, yen sing cas sampe 100% awake kel amaho.  Cas adenan malu HPne neh..

Belum ada Komentar untuk "Ngoel HP ne bes terus anggon."

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel