Guru di China Naldal Muridne

Nak kenken kaden undukne adi jug muridne daldale, yen sing ade alasan ane jelas, sing mungkin gurune sampe naldal muridne. Yen care janine bek ade meme, yen muride anune jak gurune,  mesadu jak reramane, reramane teko ke sekolah ngalih gurune, nantangin gurune. Yen ipidan awake welange jak gurune yen mesadu jak reramane, mingkine awake welange. https://www.instagram.com/p/_wgGJis8bV/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel