Apo kone to madan MKD?

Meh bo ado lebih ken aminggu ake ningeh munyin tipi jug terus ade misi MKD, apo sek to MKD? Awake ulian belog jug sing ngerti ane madan keto, awake pragat film india to den pebalih jug sing update jak ne madan MKD.

MKD to nak singkatan uli Mahkamah Kehormatan Dewan keto kone. Men adi misi kone? Ngoo nak dapet mule keto makane misi kone ulian sing tawang apo kaden fungsi MKD ne to.

Yen care ake ane belog kene jug seken be sing ngerti, pang engken kone ade MKD?jawabane bo jelas ulian anggota DPR RI ne to be sing ngelah rasa hormat jak bangsa lan negara.

Yen menurut ake MKD to ganti den kepanjangane, percuma ngae kepanjangan luung tapi sing berfungsi, adenan ubah MKD to dadi Mafia Kawan Dewan, yen sing keto MKD dadi masi kepanjangane Makelar Kasus Dewan, Manusia Kebanyakan Dosa, nyen bin nyak ngelanjutang?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel