Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kenape Sembahyang Sing dadi Nganggo Bunga Gumitir jak Nusa Indah?


Om Swastyastu, taen ningeh anake tua ngoraang sing dadi sembahyang atau maturan nganggo bunga gumitir jak bunga nusa indah? Keto masi sing dadi ngae banten nganggo tebu sala. Ade ane nawang alasane kenape bungane to sing dadi anggo maturan atau ngae canang?

Tapi jani bo liu nak nganggo bunga gumitir anggo ngae canang, keto masi bunga nusa indah, kira-kira ape alasane anake tua ipidang sing nadiang nganggo bungane to? Pang sing jawabane dapet mule keto, yen ade nak metakon.

Nah jani kadung maan mace bedik, kene kone alasane sing dadi nganggo bunga gumitir jak nusa indah.

Bunga gumitir to pidan nak liunan mentik di setra makane bunga gumitir to identik jak setra, artine masak bunga uli disemane anggo mebanten, terus ipidan ade nak ngoraang bunga gumitir to nak misi racun kone, makane sing dadi anggo maturan ape buin anggo nyiratang Tirta, bisa pingsan anake suud nunas Tirta. Lenan ken to, ade masi tutur pewayangan, dugase Dewi Durga berubah dadi Dewi Uma ngilangang sekancan ane madan keduniawian, ritatkala to mekejang bagian tubuh Dewi Durga dadi entik-entikan, terutama getihne Dewi Durga ngenain punyan bunga Gumitir, makane ade bunga gumitir care misi titik-titik barak. Ulian to sing dadi kone anggo mebanten.

Yen masalah bunga nusa indah ade masi alasane, kone di Bali sing dadi ngae banten atau maturan nganggo bunga ane misi bulu, cona je peratiang pasti bunga nusa indah to care nak misi bulu, bin sik bunga nusa indah to orange misi racun kone, makane sing dadi anggo nyiratang tirta.

Yen tebu sala masih sing dadi anggo banten alasane yen uli cerita pewayangan Tebu Sala to nak tulang ne Dewi Durga kone. Biu dak raja masi sing dadi anggo banten alasane yen alih uli carita pewayangan biu dak raja to nyonyone raksase ane isepe nyonyone jak Sri Krisna kecil, lantas nyonyone to berubah dadi racun, lantas entungange jak Sri Krisna kecil nah nyonyone to kone berubah mentik dadi punyan biu dak raja.

To nak gugon tuwon adane, dapet mulo keto, tapi mani puan yen takonine apang nawang masi alasane, pang sing keleh-keleh takonine pang sing jawabane "dapet mule keto" Tapi jani jaman bo maju, ipidan saje bunga gumitir bek mentik di semane. Tapi jani bunga gumitir lan bunga ane lenan suba bek dibudidayakan, makane be dadi anggo ngae canang utawi anggo maturan.