Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kanti Kaputane Nasine Silapine

Coba je tingalin potrekane ne, dije kaden lokasine, ade anak muani medaar di beten punyan kayune, kayakne nasine nasi bungkus nganggo kertas pengaputan nasi to. Awalne nak biase den medaar, nasine gisange adi lima kenebot trus nasine sope adi lima kenawan.

Nyen kaden nuemak fotone ne, apo kaden gaeno ditu, kayakne di tengah mobile anake nyemak potrekane ne, buktine uli mare medaar anake to kanti be suud medaar bakat banange motrek. Sing ade ane aneh jak potrkane pertama ne, nak medaar wajar keto gayane.

Nah jani tegarang tingalin potrekane ane betenan, kira-kira nak ngengken to, yen keto gayane ngisang pengaputan nasi? yak Bapake to nyilapin kertas pengaputan nasine. Yen menurut semeton nak engken to, luung apo jele? Yen menurut ake simpel den, mungkin jaan kenoang darang nasine, misi lengis atau sisa nasine nempel dikertas nasine, pedalem gati ngutang mungkin ulian meli adi pipis kalud maal, makane telaang gati naar nasine pang kanti kedas kertas nasine maro kutang.

Tapi ade masi anake negatif thinking, buih kanti keto apo medaar care cicing masak kanti nyilapin, care nak kuangan gati amaan, mungkin ade masi nak mekeneh keto. Tapi anake positif thinking pasti len cara berfikirne, buih Bapake to nok kanti keto medaar, pasti sing bani ngutang-ngutang nasi, ulian nasi to perlambang kesejahteraan, pamali kone yen ngutang-ngutang nasi.

Bandingang den ken pengemis, ade kanti nuduk nasi di bak sampah apang ngidaang medaar. Men yen menurut ente kengken wajar sing yen nepuk anak medaar sampe nyilapin kertas nasi. Ade anake ulian gengsi medaar di restoran sing juari nelahang takut orange tumben makan direstoran.