Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bali, Merek Warisan Leluhur.


Bali sube terkenal diseluruh dunia ane mekade terkenal sing je lenan ken bek ngelah pantai care Pantai Kuta, Pantai Pandawa miwah ane lenan. Lenan ken to Bali masi terkenal ulian bek ngelah warisan seni budaya sane kaloktah ring sejebag jagate minakadi tari tarian bali, Pura sane akeh ring Bali, Alam tur pemandangan sane becik tur wenten masi makanan terkenal sekadi Betutu lan Lawar.

Nanging bek anake sing rungu, sujatine  "Bali" to masi anggone merek atau cap dagangan. Uli jaman pidan Leluhur irage sube dueg tur rungu jak luung Baline, yen bahasa kerene care janine be dadi Trade Mark Bali. Makane bek ade produk ane dibelakangne misi kata Bali. Contohne Taluh Bali, Siap Bali, Gula Bali, Juuk Bali, Lengis Bali, Jaje Bali, Baas Bali, Kalender Bali ape bin nah pokokne bek ade. Mekejang ane sambatang to lebih jaan, lebih maal, lebih hebat, lebih lengkap.

Bali be dadi ciri khas, pokokne ane misi embel-embel Bali di durine pasti be luungan. Pokokne kasal perlu jak barange to nak sing dadi ganti adi ane lenan, yadiastun hargane maalan nanging lebih luung penadine. Lantas kayang jani liu ade barang-barang misi merek "Made in Bali" terutama barang-barang kesenian ane ade di Artshop, yadiastun barnage to sing gegaen nak Bali, yang penting di Bali tongosne jug dadi be "Made in Bali". Nanging to be belog awake ane keto-keto bakat sing perhatiang, ade nak ngadep adan Bali padahal sing uli Bali. Sube luung piteket anake tua ngadanin, nanging irage tusing bise ngajinin.

Ade masi istilah Bali ane mekade nak saje khas jeleme Bali, misalne "Gadis Bali" ane kesambat Gadis Bali jeg sube pasti jegeg bikasne luung, rajin maturan rajin menabung dan tidak sombong. Nanging sawireh kene usan jaman "Gadis Bali" keno kontaminasi uli segala penjuru, minakadi gaya hidup, penampilan dan bikasne bise masi berubah. Ipidan Gadis Bali sing nawang Dugem, ipidan Gadis Bali mekamben lan mekebaya jani be bani nganggo tangtop lan rok mini di tongose rame.

Jani ko nak nu nganggo kebaya tapi kebayane be keno modernisasi alias kene yusan jaman, kebaya biasane anggo nekepin awak ne jani ade kebaya tembus pandang, keto masi yen mekamben, biasane melilit sampai sing ngenah paane, ne jani kambene mesebit sampai di entude ade anake ngoraang kambenane care nak ngalih saang atau dagang pindang.

Nah ne be jani ane patut Irage jage pang sing luntur pang sing ilang kualitas Bali ne ane sampun kasub sane metaksu. Pang sing adane den misi Bali di durine, tapi sing ade apa-apane.