Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Trofi Piala Presiden Nyen Ngae?

Bin penasaran jak sepakbola ane madan Piala Presiden 2015, Bali ngelah masi club adane Bali United jani nedeng bartanding to di Stadion Dipta Buruan Gianyar ngelawan Persita Tanggerang.

Jani cang sing membahas pertandingane to tapi masalah Trofi Piala Presiden 2015, ternyata ane ngae to nak Bali asalne uli Gianyar adane Ida Bagus Ketut Lasem. Gianyar mule terkenal liu ngelah tukar ukir ane terkenal, dadine aing heran yen nak uli Gianyar pilihe tondene ngukir Trofi Piala Presiden.

Ida Bagus Ketut Lasem ngoraang ragane sing ngitungang materi waktu tondene ngae Trofi ne to, ye cuma berfikir kenken carane pang Trofi to luung, intine Pak Lasem ngelah telu pikira  pokok.

Ane paling malu, ngeranaanb liang, benda seni to harus bise maang rase liang rase bagie, ken ken carane ngae sesuatu pang demenine jak anake.

Ane nomer due, koreksi, artine setiap benda seni to nak pegaen anak, sing mungkin pedidi ngorang jele ato melah, pasti nak len ane menilai, makane pembuat ajak penikmat seni to harus sinkron saling isinin.

Ane nomor telu, seni to estetika sing materi artine gumanaang malu megarapan pang maan hasil seni maksimal, seni sane utama, masalah hasil to relatif puas ato sing yang penting nilai seni tercurah pada hasil pahatan.

Terakhir Pak Ketut Lasem ngoraang, dumadak hasil pahatan Trofi Piala Presiden 2015 demennine jak anake, terutama ane demen sepakbola tur ane dadi juara. Suksma.

Posting Komentar untuk "Trofi Piala Presiden Nyen Ngae?"