Sejarah Kelam Nganten Ngajak Nyame di Bali

Nganten jak Nyama atau ane ngelah hubungan darah utawi Incest jak misan, keponakan, ipah apa buin jak nyama kandung, to nak sing dadi, aib to.

Ne ade bukti sejarah di Bali pidan taen ade Raja nganten ajak nyamane, tahun 1827 I Gusti Gde Karang Paang dadi raja nganti Bapane I Gusti Gde Karang dadi Raja di Buleleng.

Rajane baru ne ngae istana di dauh Puri Singaraja, I Gusti Gde Karang Paang dikenal dadi Raja ane egois lan sing dadi kritik. Yen bani mrotes bise kene hukuman mati.

Berdasarkan Babad Karangasem lan Buleleng, Sosok Rajane bikasne jele, masak adine anggone kurenan, tapi sing ade bani ngelarang ulian takut kena hukuman mati.

Dinane len, ade soroh Arya ngae rencana lakar memberontak lakar nuunang rajane uli tahtane, waktu to di Istana ade wayang kulit, kesempatane to anggone jak pemberontak lakar ngematiang rajane.

Tapi rencanane gagal, ulian rajane sing pesu-pesu uling kamar ne. Pemberontak langsung nyerbu ketengah istana, tapi rajane be sing ade di tengah.

Menurut abdi raja adane Ketut Karang, ye ngoraang rajane jak keluargane tur pengikutne be melaib uling Istana, nah pemberontak merase bahwa ye suba ngidaang menguasai Istana.

Tapi bin manian ne Rajane jug bin ngenah di Istana ajake menterine, ulian to jani malah pemberontake ane kesiab, lantas ye kabur pang selamet, ade ane melaib ke Desa Tukad Mungga, Kapal, Kepakisan sampai ade ke Lombok.

Tapi setelah to ade wabah di Buleleng, di kerajaan ade bencana kekeringan, wabah penyakit tur gagal panen, kone penyebabne ulian rajane nganten tur melakukan hubungan seks ngajak adine pedidi.

Akhirne rakyat Buleleng memberontak, Raja jak nyamane melaib ke Karangasem. Ningeh kabar ade buronan mecelep ke wilayah kerajaan, mendep-mendep Raja Karangasem dot ngematiang Raja Gusti Karang Paang, tapi keweh ngematiang Raja Buleleng ulian ngelah kesaktian kebal jak senjata.

Pas ade kesempatan, Raja Buleleng sedeng makan, Raja muka sabukne ane tawange bahwa sabukne to jimat rajane. Dugase to bo prajurite mecelep tur langsung ngematiang rajane.

Lenan ken to ade masi kisah Raja Lombok nganten ajak Mbokne. Kerajaan ane dibeten kekuasaan Raja Karangasem to masi taen ngelah unduk nganten ajak nyame atau incest.

Raja Singhasari Lombok III, I Gusti Anglurah Gde Karangasem medemenan kanti nganten ajake mbokne I Gusti Ayu agung.  Len ajak Raja Buleleng, Raja Singhasari ngelah karakter lemah makane ye sanget bergantung ajak mbokne ane lebih tegas tur berwibawa.

Aneh ne, sing je rajane den nganten ngajak nyamane, adine masi milu nganten ajak nyamane, I Gusti Nyoman Karang ajak I Gusti Luh Putu, ade masi I Gusti Made Karang ajake I Gusti Luh Karang.

Unduke nganten jak nyame to anggape aib ken masyarakte waktu to bise ngabe musibah. Akhirne terbukti masi, sing mekelo uli unduke nganten jak nyame to, kerajaanne hancur ulian mesiat jak nyama.

Ne be mekade masyarakat Bali percaye yen nganten jak nyame to Tabu ane bisa ngabe musibah, yen ade unduk kene, biasane lakar adaange upakara ring desa pang sing kene kutukan pang sing ade bencana.

Belum ada Komentar untuk "Sejarah Kelam Nganten Ngajak Nyame di Bali"

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel