Nak Luh Lebih Dueg Kone Memitra?

Nyalanin hubungan cinta baik be nganten atau nu mekabakan asane jug liang gati idupe biarpun sing ngelah kecer, kasal be tresna nak tain meong merase coklat kone. Tapi yen  hubungane harmonis jeg demen gati ngelah kabak, tapi kadang ade den masalah ane teke makade hubungane usak. Misalne ade pihak ketiga ane bergrilya, misalne mantane ane luh nu den ngubungin ane luh, atau ade ane muani lebihan, nah yen sube kene keweh be.

Kadung maan nulis masalah memitra ipidan ane judulne Ne Kone Ciri Nak Luh Aluh Memitra jani bin maan mace di media online, ternyata anak Luh to lebih dueg kone memitra ken anak muani. Saje ape sing, coba bace malu ane beten ne anggo bukti pernyataanne to.

Nak luh lebih nawang seluk-beluk permitraan, nak luh mule lebih dueg lan teliti disubane nepuk unduk memitra, nak luh lebih nawang engken carane nekepin andus pang sing tepuke jak pasangane.

Nak luh be biasa maang nomor telpon plasu, biasane anake luh pasti maang nomor palsu yen mare kenalan, to nak modus den, pokokne jeg aluh ye maang nomor palsu,  makane wah kejep den bertahan, trus anake luh to ilang be.

Bek ngelah alat anggo ngengkebang mitra, kadang nak luh to liu ngelah parfum lan make up anggo nekepin perselingkuhane. Ajak ne parfum A, ajak to parfum B.

Nak luh to lebih peka secara emosional, makane anake luh to lebih aluh mendeteksi yen pasangane mulai curiga, nah dengan lihai ye ngidaang madingang situasi atau fakta.

Nak luh to jarang main Sosial media, ne bin sik, yen nak luh memitra jarang mulang status di sosial media care facebook, palingan ye main inbox den, kadang nak luh tukaran password jak kabakne ane asli, kadang ane keto aluh ye nyiasatin pang sing tawange jak kabak ne.

To kone ilmune anake luh makane lebih dueg ngengkebang perslingkuhanne, nah pang ade bekel, yen bin mani  ngelah kabak atau kurenan bagi anak muani pang nawang masi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel