Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Video: Kunci Leter T Canggih

Om Swastyastu, kenken kabare, ne ake nedeng demen ngaplup video youtube, kasal maan nuduk video ane luung ane ukuran bermanfaat, jug pasti lakar duduk.

Ane jani maan nuduk video tentang kunci palsu eh kunci apo kaden adane, care kunci leter T ane anggone maling motor to sek. Tapi kuncine ne canggih cing, misi ngatur care mukak brangkas.

Nah pang sing penasaran, langsung den buka videone, klik gambare beten pang ngenah videone, klik trus pilih via youtube pang nyak luungan.

Kesimpulane kuncine ne nak luung, tergantung nyen ane ngabe, patuh care senjata, yen anak luung ngabe pasti dadi anak mudane atau pahlawan, yen anak beler makatang jeg 80 persen pasti lakar anggone memaling. Nah monto den malu, suksma. Om Santhi, Santhi, Santhi Om.