Apo to Blek? Jenis apo to?

Uling cerik kanti jani konden masi bakat jawabane. Ipidan asal ade ane jelek dinatahe asal be nagih jemak jug welange be jak pengempune, oraange be tai blek to sing dadi jemak, eek to. Entah tai apo kaden bakat nagih jemak pidan waktu cenik to jug tai blek be oraange.

Ade masi ngoraang Tai Temblek nah, apo sebeneh ne Temblek/Blek? ane madan tai nak pasti pesune uli jit, ane ngelah jit pasti hidup, sing jeleme pasti ubuan. Nah tegarang je tulungin, kira-kira uli jit ape pesun tain bleke to, taine ade kalo ane mesuang taine to sing ade atau sing taen tepuk. #wkwkwkwkwk

Belum ada Komentar untuk "Apo to Blek? Jenis apo to?"

Posting Komentar

Dados nulis komentar, nanging ten dados misi link

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel