Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sing Dadi Meroko di Tongose Tenget

Ne nyen jok ngae gambare misi tulisan baud ne, jug dadi geruh kedek, bakat den banange ngae pang dadi baud, masak gambar kulit roko bise dadi meme baud keto, masak uli merek roko Marlboro dadi Mlaib bro ulian meroko di tongose tenget takut jak leak kone, kalut isin rokone dari 200 katih.

Pasti nak Bali ane ngae ne, trus anake muani ane maudeng to nyen jo to, jug ditu jange potrekan anake, aeng ti kemprungan andus rokone, sing jo komplin yen anake to nepuk potrekane ditu pasange. Yen tepuk anake to kel ngidih tanda tangan, hahahaha

Tuni pas masang status belin roko beliang batako di  facebook peken online Buleleng ado nak komen nganggo potrekan keto, juga langsung simpen anggo koleksi dini. Kira-kira nyen jo ngae ne o, ado nak nawang?

Sebenehne nak luung ne dadi anggo kompanyo anti roko atau suud meroko. Biasane ade penyakit amah leak, bo biase to, jani rokone to umpamaang leak, dadine gering ulian leak to artine gering ulian meroko, jani pang takut anake meroko, rokone jangin cetik, jug kejang bo takut anake meroko. 

Posting Komentar untuk "Sing Dadi Meroko di Tongose Tenget"