Pis Belin Rokone Beliang Batako

Gambare ne ade be uling itelun terus ngenah di facebook, ne masalah itung-itungan antara meroko jak meli batako. Ape hubungane meli roko jak meli batako? Mun dot meroko, roko beli mun dot membangun batako beli anggo ngae tembok ne.

Ne ade gambar perbandingan meli roko jak meli batako, yen duang katih roko patuh hargane jak batako abesik. Yen ngeroko awai abungkus isine duang dase katih artine ane awai ngidaang meli batako adase. Terus yen to kaliang kone nem bulan jug bo ngidaang ngae umah kone.

Coba pikir emangne anake yen ngae umah kel batako den tumpukang? Sing misi luluh? Men dasarne apo anggo, dadi batako tumpukang uli dasar sampe ke raab ne batako. Konden misi ongkos tukang, semen jak bias. Ane seken mekade ngae ngae, to tanah ne nyen kel anggo membangun dadi tanah setra kel bangunin?

Ake ane sing meroko den meboye yen keto anggone contoh perbandingan, aluh ti yen  keto tok, yen keto ake be papat ngelah umah. Ake be hampir duang tiban suud meroko konden masi ngelah umah pedidi, patak mare ngidaang meli motor vario den besik.

Nah jani positif thinking den, sujatine gambare to nak sekedar contoh, to nak himbauan yen ngidaang suud meroko, yen bo sing meroko pipise ane anggo meli roko dadi anggo meli ane lenan ane lebih penting, biarpun sing belanjanang otomatis tabungane ngeliunang, yen nngelah tabungan otomatis ngelah cadangan dana anggo keperluan ane lebih penting. Yen tabungane be liu, ditu mare meli tanah kel jangin bangunan umah.

Lenan ken to yen be suud meroko otomatis kesehatan ngeluungang, asane jug kapah kapah kel gelem, yen be kapah gelem pengeluaran pasti be mekuang, sing perlu ade istilah dokter ngoyong-ngoyong bakat abaang pipis. Pokokne nak liu untungne suud meroko, ake be muktiang to, mun cai dot suud meroko nak aluh ti carane, dot nawang?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel