Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Cewek Seksi Ngalih Saang

Ne ade bin foto fenomenal, masalah nak luh ane nganggo celane seksi sambil nyuun saang, fotone berlatar kebun salak. Sing ade nak nawang nyen kaden anake luh to, sawireh fotone ane ngenah uli duri. Nak luh to memang mule seksi kulitne putih kedas.

Fotone ne sube bek ade di grup facebook, terakhir ngenah di grup facebook Buleleng Jengah, judul postingane "ternyata gengsi tak bisa bikin perut kenyang, mai be" bes seksi fotone bek anake maang jempol sekitar 163 jempol tur sekitar 41 komentar ane masuk.

ulian penasaran cang berusaha ngalih sumber fotone to, saget ade masi nak mosting di grup Buleleng Jengah to, uli dije asal fotone to. Adan nake luh jegeg to Ni Luh Suardani biasa kaukine Luh Anik asalne uli Sibetan, Karangasem. Luh Anik megae dadi foto model freelance.

Reramame utawi memene megae dadi petani salak, kadang Luh Anik milu nulungin memene medagang salak biasa Luh Anik sing gengsi nyuun salak uli jumahne abe ke peken.Ne mare nak luh cager, cocok dadiang kurenan ne. Dot mekenalan jak Luh Anik? ne akun facebookne Luh Anik tapi di statusne Luh Anik be ngelah kabak adane Keko Julixo.

Napi sebenehne pesan moral uli fotone ne? yen nak muani pasti demen nepuk cewek modis seksi kene, modis tapi tau diri ape buin misi anteng. Sebeneh ne fotone nak misi pelajahan, kebetulan Luh Anik ne nak model, lewat karya foto ne Luh Anik dot nekedang realita idup dini. Yen GENGSI utawi ke gengsian ngaenang nak tue keweh, makane pebedikan ngabe gengsi, ingetang ibane dadi nak Luh nak liu ane patut pelajahin pang dadi Luh Luwih sing dadi Luh Luu. Suksma
Ne Foto asline Luh Anik Jegeg
Ne Foto asline Luh Anik Jegeg